Obszary praktyki

Adwokat Patrycja Polak – Lewańczuk świadczy kompleksową obsługę prawną, polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu projektów pism, opinii prawnych, umów, jak również prowadzeniu postępowań sądowych.

Praktyka kancelarii koncentruje się wokół następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne

 • m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania, ochronę własności/posiadania, zniesienie współwłasności, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie

Prawo rodzinne

 • m.in. sprawy o rozwód/separację, podział majątku, kontakty, alimenty, władza rodzicielska, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

 • m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Prawo karne/karne wykonawcze

 • obrona w procesie karnym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego
 • tymczasowe aresztowanie
 • wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary

Prawo administracyjne

 • sporządzanie pism, w tym zażaleń, odwołań, skarg
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej/sądami administracyjnymi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracodawców/pracowników

Prawo gospodarcze/handlowe

 • sporządzanie i analiza projektów umów
 • obsługa prawna spółek handlowych
Kompleksowa obługa prawna